Çalışma Kolları ve Projeler

AVRUPA ENTEGRASYONU

‘Kilometrelerce uzaklarda yaşayan tıp fakültesi öğrencilerinin deneyimlerinden faydalanmak, sınırları kaldırıp tıp öğrencilerini bir araya getirerek ortak çalışmalar yapmak ve dahası bunları yaparken sadece kendi ülkende değil tüm Avrupa’ da  sağlık sisteminin gelişmesine katkıda bulunmak gerçekten mükemmel olmaz mı?’ Biz yaptık!

Avrupa entegrasyonuna katkı amacıyla üzerinde çalıştığımız bazı konular:

Tıp öğrencilerini bir araya getirmek, getirirken eğitmek, hayatımızdaki deneyimleri paylaşmak , becerilerini ortaya çıkarmak ve tüm bunları yaparken halk sağlığını farklı metodlarla geliştirmek. Farklı coğrafyalardaki öğrenci hayatlarını incelemek, öğrencilere farklı kültür ve yaşam alanları içeren farklı ortamları tecrübe etmelerine imkan tanımak. Farklı eğitim programlarını birebir tanımak ve öğrencilerin benimsedikleri olumlu yönleri kendi üniversitelerinde  paylaşmalarına yardımcı olmak.

Twining Project : Twining Project başka kültür, gelenek ve sosyal yaşamları tecrübe etme imkanı sağlamaktadır. Buda sadece eğitim açısından değil aynı zamnda sosyal açıdanda gelişimini sağlar. İki grup öğrenci karşılıklı olarak bir-iki hafta boyunca eş şehirde “twin” leri ile beraber yaşar. Yeni maceralar, yeni keşifşer, yeni tatlar ve tabi farklı bir coğrafyada eğitim!

EuroMeds : EMSA’nın üyelerinin bilgilendirildiği etkinlik ve toplantıları anlatan aylık/dönemlik e-dergidir.

Eurotalk : Bu projede amaç  Avrupalı öğrencilere  4 gün/4 hafta boyunca yoğun bir dil öğrenimi sağlamaktır.Ayrıca bir çok dil sınıfını yorumlamak ,işaret dilini öğretmek ve doktorların gittiği farklı bölgelerdeki diğer doktor ve öğrencilerle dil konusunda pratik yapmalarını sağlamaktır.

Anti-Tobacco project (HELP CAMPAIGN 2.0): Bu projenin hedef kitlesi çocuklar ve gençlerdir.Projenin amacı sigara içenleri sigara bırakmaya teşvik edip gerekli tedavi yöntemlerini açıklama,sigaraya içmeyenleri önceden bilgilendirip, sigaraya yönelimi azaltmak ve pasif içicileri uyarmak.

Different Christmas: Yılbaşı gecesi “Christmas brigades” kurup pediyatri bölümlerinde yılbaşını hastanede geçirmek zorunda kalan çocuklara hediyeler verip onlarla vakit geçirmeyi amaçlayan bir projedir.

Erasmus Medicus: Erasmus yapacak kişilere karşılaşacakları zorluklar (eğitim sistemindeki farklılıklar finansal kültürel & dil problemleri)konusunda yardım etmeyi amaçlamaktadır.

European Words: Avrupa’daki tıp  fakültesi öğrencileri tarafından yaşadıkları şehirde sosyal ve kültürel hayatı eğitimlerini yazdıkları makalelerin toplandığı magazindir.

Euromed Mobility: Bu projede amaç database oluşturup gelişimi sağlamaktır.

 

TIP ETİĞİ

Bir doktor olarak her gün etik kuralları doğrultusunda hareket etmek zorundasınız… Acılarına ve hayatlarına bir son verilmesi için size yalvaran bir çok hastayla uğraşmak zorunda kalabilirsiniz. Hastalarınızı, tedavi içi ve dışı, klinik ilaç araştırma programları için rastgele gruplara ayırarak dahil etmeniz sizden istenebilir. Bazen doğruyu yanlıştan ayırmak gerçekten zor olabilir, fakat ne mutlu ki etiksel değerler öğrenilebilir. Biz de , sizin kendi düşüncelerinizi yansıtmanıza ve belli konular üzerine aldığınız kararları tartışmanıza olanak sağlamayı amaçlıyoruz.

HALK SAĞLIĞI: ETKİLİLİK VE YARARLILIK

Bir doktor olarak tekrar tekrar yüzleşmeniz gereken bazı hastalıklar vardır. Alkol bağımlısı olan kronik hepatitli insanları, akciğer kanseri olan tütün bağımlılılarını ve diyabeti olan obez hastaları tedavi etmeye çalışırsınız. Halk sağlığı, mümkün olan her seviyede sağlık artışına ve güçlendirmesine ayrıca bu yaygın hastalıkların eğitimle önlenmesine yoğunlaşır. Biz de size tüm Avrupa coğrafyasında sizinle aynı düşünen kişilerle, belirli projeler üzerinde çalışmanıza olanak sağlayan bir çerçeve yarattık.

 

TIP ETİĞİ VE HALK SAĞLIĞI BULUŞMASI: HERKES İÇİN SAĞLIK!

Küreselleşme kaçınılmaz olduğundan, kalıcı kararlar verme ihtiyacı hergün dahada artmaktadır. Dünya karmaşık ve birbiri içinde bağlı bir sistem olduğundan, biz doktorların, yaratıcı, yenilikçi ve hasta üzerinde bir an bile ilgimizi kaybetmeden araştımaya devam etmemiz  gerekmektedir. Şunu kesin olarak belirtmek istiyoruz ki mali yeterliliğin ana amaç olduğu  küresel sağlık politikası üzerine etik düşünce yeniden gündeme gelmiştir. Bizlerde, temel ilaçların, sosyal öğelerin etkilerinin ve hava değişimlerinin sağlık üzerine etkisinin farkındalığını arttırmak istiyoruz. Bu mücadelelerle yüzleşmeniz için sizi cesaretlendirmek bizim işimiz. Gelin hep beraner bu ortak vizyonumuzdaa bulaşalım: Herkes için sağlık!

TIP BİLİMİ

‘Geçmişteki sorunları tıptaki en son teknolojiyle araştırmak,  hastalıkların süreçlerini ve tedavinin önündeki kilidi kaldıracaktır. Tıp biyolojik bir bilimdir ve şifanın sanatıdır.’

Tıp bilimi belli başlı ilkeler içermektedir ve bunlar tıp öğrencilerin eğitiminin çekirdeğini oluşturmaktadır. Hedefi bilimsel araştırma yapan tıp öğrencilerinin iletişim halinde olacağı bir platform oluşturmaktır. Bu sayede araştırılan bilimsel konuların kalitesinin artmasının yanında birçok öğrencinin integrasyonuda sağlanmaktadır.
NEMSC(NETWORK OF MEDICAL STUDENTS’ CONFERENCES) :NEMSC üç büyük Avrupa öğrenci organizasyonunun işbirliği ile oluşur, bunlar; EMSA, ISCOM ve ESC ‘dir. NEMSC bugün kendini iyi geliştirmiş tıp öğrencilerinin fakülteler arası değişimini sağlamaktadır. NEMSC ödüllünün kazananlar JEMSA (Journal of EMSA on Medical Students’ Affairs) ’nın son yayınında duyurulacaktır

JEMSA( JOURNAL OF EMSA ON MEDICAL STUDENTS AFFAIRS) :Bu bilimsel öğrenci bülteni ile öğrenciler bilimsel çalışmalarını yayınlamak için büyük bir fırsat yakalamaktadır. Editör kurulu EMSA’ ya üye farklı fakültelerden tıp bilimi alanında kendini kanıtlamış, kıdemli öğrencileri içerir. Editör kurulunun amacı JEMSA’ ya gönderilen bilimsel yazıların  devamı için dikkatle gözden inceler ve bunu JEMSA’ nın hocalardan oluşan 13 kişilil profesyonel editör kuruluna sevk edilir.
BİLİMSEL PANKEK :Bu projenin merkezinde yatan, eğitim gören tıp öğrencilerinin uzmanlık alanları ve çeşitli araştırma konuları ile ilgili bilinçlerini artırmaktır. Oluşturulacak kapsamlı bir “veritabanı” ile Avrupa’ nın farklı bölgelerindeki tıp öğrencileri için ilgilendikleri alanlar hakkında başvuracakları bir merkez olacaktır. “Science pancake”- Bilimsel Pankek- bültenini oluşturmak ve yapılan araştırmaların özetlerini çıkarmak için siz öğrencileri davet ediyoruz.
ARAŞTIRMA VERİTABANI :Uzmanlık konunu -kök hücreden adli tıpa-, ülkeni ve deneyim basamağını senin için mükemmel olan eşleşmeyi seç! Dünya’nın bütünleşmiş eğitim sisteminde öğrenci değişimi, farklı kültürde sağlık hizmeti ve bunun yanında kültürel etkileşim oluşturmayı amaçlamaktayız.

 

TIP EĞİTİMİ

1979 yılında rock gurubu Pink Floyd ‘Bizim hiçbir eğitime ihtiyacımız yok’ diyerek Büyük Britanya daki eğitim sistemini eleştirdi.Biz EMSA tıp eğitimi meraklıları Pink Floyd’un eğitim sistemini eleştirme gücünden ilham alıp Avrupadaki tıp öğrencileri ile tıp eğitimi konusunda düşünce fırtınası yapıp eğitimdeki verimliliği arttırmayı amaçlamaktayız.

BOLOGNA PROCESS: Yılda bir defa yapılan bu toplantının amacı  Bologna Süreci’ nin şekillendirdiği Avrupa Yükseköğretim Alanı (European Higher Education Area) için öğrencilerin görüşlerini almak, fakültelerinde sürecin nasıl işlediğini, ne gibi sorunlarla karşılaştıklarını ortaya çıkarmak ve bunu yetkili kurumlara bir bildiri halinde iletmektir.2003 yılından beri, European Medical Students’ Association(EMSA) ve International Federation of Medical Students Associations (IFMSA) ‘ nın ortaklaşa düzenlediği bu çalıştaylar ile Bologna Süreci’ nde merkez olan öğrencilerin, sürece dair katkıları resmi olarak sağlanmaktadır. Avrupalı resmi kurumların katkılarıyla gerçekleşen bu toplantılarda öğrenciler kendi görüş ve önerilerini bir bildiri halinde paylaşarak otoriterlere iletmekte ve sonraki çalışmalarda bu resmi kurumlar ile beraber hareket etmektedir.

EMSA SUMMERSCHOOL : yabancı bir ülkede… farklı bir fakültede… unutulmaz bir yaz!

EMSA Yaz Okulları, yanlız Avrupa’ dan değil tüm dünyadan tıp öğrencilerine belli konularda eğitim görmelerine  ve pratik yapmalarına olanak tanıyor. Eğitim dili İngilizce olan bu yaz okullarında diğer ülkelerden öğrencilerle beraber sadece tıbbi konulardaki bilgi dağarcınızı geliştirip pratiğinizi artırmakla kalmayıp kültürler arası etkileşimin heyecanını birebir yaşayabilirsiniz.

 

TEDDY BEAR HOSPITAL FOR CHİLDREN’ S HEROES: ‘Grip olan kamyonlar ,nezle olan filler,kolu incinmiş ayıcıklar ve daha birçok hastalık için doktor Ted’ler iş başında’…

Projemizin amacı yarıcı tanı yapmak veya hastalıkların patofizyolojisini açıklamak, tedavilerini uygulamak değildir.Dr. Ted’lerin asıl görevi muayene sürecinin çocuklar üzerinde yarattığı baskıyı azaltıp, çocukların eğlenerek ve empati kurarak, doktor ve hastane fobilerinin üstesinden gelmelerini sağlamaktır.